Hvězdárna Františka Pešty

Hvězdárna v Sezimově Ústí je jednou pro vždy spjata se jménem Františka Pešty, jehož jméno má ve svém názvu od roku 1996.

Důležitým krokem pro vznik hvězdárny bylo založení astronomického kroužku v roce 1950. Členové kroužku se pravidelně scházeli v klubovní místnosti Společenského domu, ale oživení činnosti nastalo až v roce 1961, kdy se členem kroužku stal František Pešta. Uspořádal zájezd do Astronomického ústavu v Ondře-jově a na Hvězdárnu Petřín, uskutečnilo se pátrání po zbytcích meteorického deště u Strkova, navázaly se kontakty s hvězdárnami v Praze, Brně, Úpici a Veselí nad Moravou.

V roce 1963 začaly přípravné práce a zajišťování finančních prostředků na stavbu hvězdárny. Stavba, na které se především podíleli místní obyvatelé a vojáci z tábor-ské posádky, byla zahájena v červnu 1964. Hvězdárna byla slavnostně otevřena 6. června 1965. Jako hlavní přístroj byl zakoupen zrcadlový dalekohled typu Cassegrain 150/2250 od firmy Carl Zeiss. 

V roce 1982 zahájil Zdeněk Soldát zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. Dalším významným datem v pozorování Slunce byl rok 1995, kdy byla navázána úzká spolupráce se známým pozorovatelem Slunce panem Ladislavem Schmiedem z Kunžaku, který se věnoval zakreslování sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho pomocí zpracovával Vlastislav Feik přehled sluneční fotosféry do tzv. synoptických mapek. 

28. listopadu 1996 byla Lidová hvězdárna Sezimovo Ústí přejmenována na Hvězdárnu Františka Pešty. Toho roku bylo započato zasílání měsíčních výsledků pozorování sluneční fotosféry do centra S.I.D.C. Brusel.

V září roku 1999 bylo založeno občanské sdružení Hvězdárna Františka Pešty a byl zpracován projekt rozvoje hvězdárny, byly podepsány smlouvy s Městským úřadem Sezimovo Ústí a s Kovosvitem a.s. o pronájmu hvězdárny a jejího vybavení občan-skému sdružení.

Po roce 2000 bylo zajištěno nové přístrojové vybavení a úpravou interiéru zvýšena kapacita hvězdárny. Byly zhotoveny webové stránky, na které jsou postupně umis-ťovány výsledky pozorování, zajímavosti z akcí atd. Od tohoto roku se také ve zvýše-né míře pořádají akce pro veřejnost, večerní pozorování, přednášky, výstavy, fungu-je astronomický kroužek.

V letech 2003–2014 byla provedena za přispění města Sezimovo Ústí částečná rekonstrukce a přístavba hvězdárny. V roce 2015 oslavila hvězdárna 50. výročí.


Otevírací doba:

Sobota (duben-říjen) 16 - 22
Pátek (duben-říjen) za jasného počasí po setmění
Pátek (červenec-srpen)   20 - 22

 

 

 

 Ostatní dny po dohodě (Zdeněk Soldát tel. 731329451).


Kontakt:
Ke Hvězdárně 667, 391 02 Sezimovo Ústí
Tel.: 602422166 (Feik), 777770253 (Bartoš)
Email: info@hvezdarna-fp.cz
Web: www.hvezdarna-fp.eu
Facebook: hvezdarnafp
www.mapy.cz

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a budeme vám zasílat novinky přímo na e-mail.