Adventní trhy v Olomouci a Svatý Kopeček

Adventní trhy v Olomouci a Svatý Kopeček

V Olomouci jsou prý nejkrásnější vánoční trhy u nás. Město bylo a je silným duchov-ním místem s mnoha kostely a barokními paláci. Je ale také centrem Hané s mnoha obchody a kavárnami. To vše v době adventu žije a je krásně nasvíceno. Pojeďme nasát předvánoční atmosféru, dát si pečené kaštany a projít se vyzdobeným měs-tem. A abychom měli i trochu toho duchovna, navštívíme poutní kostel Svatý Kopeček - nádhernou barokní dominantu na kopci za městem.

Orientační program:

11:00 prohlídka kostela Svatý Kopeček

13:00-15:00 prohlídka města s průvodcem (délka závisí na počasí)

15:00-17:00 individuální návštěva trhů

17:00 odjezd (od katedrály sv. Václava)

KAPACITA ZÁJEZDU: 50 osob

ODJEZD: 6:00 Spektrum, 6:05 Husovo náměstí, 6:15 Tábor ČD

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: 19-20 hod.

CENA: 1 190 Kč (v ceně jsou zahrnuty vstupy a komentované prohlídky)

Č. ÚČTU: 705 978 359/0800, var. symbol 1012 (do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení)

Galerie

Informace o akci a jejím konání