Vodní elektrárna Dalešice a klášter Nová Říše

Vodní elektrárna Dalešice a klášter Nová Říše

Navštívíme kanonii premonstrátů v Nové Říši. Zdejší klášter byl založený na začátku 13. století a zvláště hodnotná je jeho knihovna s 15 tisíci svazky. Další zastávkou bu-de vodní elektrárna Dalešice s nejvyšší sypanou hrází v Evropě (102 m). Průvodce nás vezme do infocentra a prostoru elektrárny za hlavní branou – podíváme se do strojovny, na podlaží generátoru, podlaží turbín a podlaží savek (pokud to provozní podmínky dovolí). Prohlídka je přístupná od 15 let, pro mladší účastníky je k dispo-zici kratší okruh. Na prohlídku elektrárny je nutné mít s sebou platný průkaz totož-nosti. Nelze mít dlouhou sukni nebo šaty, vyžadována je pevná obuv bez podpatků. Nakonec se podíváme do areálu Dalešického pivovaru, kde se natáčely Postřižiny.

PRŮVODCE: Ing. Josef Jahelka

KAPACITA ZÁJEZDU: 50 osob

ODJEZD: 7:00 Spektrum, 7:05 Husovo náměstí, 7:15 Tábor ČD

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: 19 hod.

CENA: 1 090 Kč (v ceně jsou zahrnuty vstupy a komentované prohlídky)

Č. ÚČTU: 705 978 359/0800, var. symbol 1211 (do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení)

Galerie

Informace o akci a jejím konání